Staffel Conform de Wet Incassokosten

Sinds 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. Deze wet, ook wel Wet Incassokosten (WIK) genoemd, bepaalt de hoogte van de incassokosten bij vorderingen buiten de rechter om. Deze wet is van dwingend recht en er mag dan ook niet in het nadeel van de consument worden afgeweken. Deze wet is namelijk tot stand gekomen om de consument te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

De wet maakt een onderscheid tussen consumenten en bedrijven als debiteur. De wet geldt met name voor consumenten. Bedrijven onderling mogen samen (andere) afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. Dit moet wel schriftelijk vastgelegd worden, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Staat er niets in de algemene voorwaarden dan gelden ook hier de regels van de nieuwe wet.

Hoogte incassokosten

De hoogte van de incassokosten is een percentage van de vordering, met een minimum van € 40 en een maximum van € 6.775,-. De nieuwe wet hanteert hiervoor een staffel. 

WIK staffel